Головна       Автобуси Києва
      Розклад автобусів       Троллейбуси Києва
      Одиниці виміру       Маршрутки Києва
      Телефони       Трамваї Києва
 
 

Перевірка IMEI-коду

Перевiрка коду IMEI телефону

Вiдповiдно до Рiшення Нацiональної комiсiї з питань регулювання зв'язку України усi термiнали (в тому числi мобiльнi телефони, 3G модеми) мають бути зареєстрованi в узагальненiй базi даних кодiв iМЕi термiналiв.

Український державний центр радiочастот рекомендує перевiряти наявнiсть кодiв IMEI в узагальненої базi за допомогою сайту або шляхом вiдправлення sms-повiдомлення на скорочений номер 307, вказавши в тiлi повiдомлення код IMEI телефону, який ви маєте намiр перевiрити.

Додаткову iнформацiю щодо узагальненої бази даних кодiв IMEI Ви можете дiзнатися на сайтi Державного пiдприємства Український державний центр радiочастот (УДЦР) .

Як дiзнатися IMEI-код телефону?

Набрати на телефонi комбiнацiю * # 0 6 # та натиснути клавiшу виклику. На екранi вiдобразиться IMEI-код.

Виробник вказує IMEI-код на самому термiналi, здебiльшого пiд батареєю термiналу.

Як дiзнатися IMEI-код 3G-модему?

IMEI-код 3G-модему можна знайти на корпусi модему, на коробцi, за допомогою програмних засобiв або за допомогою програмного забезпечення, яке постачається в комплектi з модемом.

Як перевiрити код IMEI телефону за допомогою скороченого номеру 307?

Необхiдно вiдправити на скорочений номер 307 СМС з iМЕi кодом термiналу, який ви маєте намiр перевiрити. iМЕi код складається лише з цифр та його необхiдно вiдсилати без будь-яких додаткових символiв.

Якщо термiнал не зареєстровано в узагальненiй базi даних кодiв IMEI?

На термiнал, що не зареєстровано в узагальненiй базi даних кодiв IMEI оператор надсилає повiдомлення "Nadannia poslug bude prypynene z DD.MM.YYYY z-za vidsutnosti IMEI telefonu XXXXXXXXXXXXXX u reiestri. Dovidky za nomerom 1188", де DD.MM.YYYY - очикувана дата припинення обслуговування термiналу, а XXXXXXXXXXXXXX - його IMEI код.

Чи проводиться на сьогоднi вiдключення термiналiв не зареєстрованих в узагальненiй базi даних кодiв IMEI?

На сьогоднi, вiдключення термiналiв абонентiв мобільного зв'язку Укртелекому не проводиться.

Який порядок реєстрацiї кодiв IMEI телефону?, Що роботи, якщо термiнал не зареєстровано в узагальненiй базi даних кодiв IMEI?, Що таке «бiлий», «сiрий», «чорний» списки?

Повну iнформацiю щодо порядку реєстрацiї термiналiв в узагальненiй базi даних кодiв iМЕi термiналiв та вiдповiдi на iншi питання Ви можете знайти на сайтi Державного пiдприємства Український державний центр радiочастот в роздiлi «База IMEI» .

Вартiсть послуги: вартiсть вiдправки SMS на скорочений номер 307 вiдповiдає вартостi вiдправки SMS, згiдно тарифного плану абонента.


Повернутися назад